• Celem projektu jest rozwój technologii podcastingu, tak aby wyszkolić ratowników medycznych do stosowania języka angielskiego jako języka powszechnego

  • Szósty biuletyn jest dostępny!

  • Następne etapy w projekcie Medlingua

  • 1
  • 2
  • 3

Brytyjski partner EEC rozmawiał z trenerami ratownictwa medycznego, którzy sugerowali, że następują zmiany w pracy i roli ratownika medycznego. Zmiany te mogą mieć wpływ na organizację implikacji i finansowania usług. Tak więc zmieniła się rola, od początkowych "kierowców karetki" do nowoczesnego autonomicznego systemu decyzyjnego, który w przypadku braku lekarza podejmuje decyzje i zarządza procedurami klinicznymi.


Wraz z rozwojem roli ratownika medycznego kształcenie również zmieniło profil od zwykłego szkolenia kierowców karetek do krytycznej struktury zawodowej i edukacyjnej, która łączy teorię, praktykę i badania. W walijskim Swansea University każdy z takich programów szkoleniowych ma formę dwuletniego stacjonarnego kursu. Program DipHE obejmuje przedmioty takie jak:
• fizyka
• biologia
• zdrowie publiczne
• psychologia
• polityka ochrony zdrowia
• etyka i prawo
• komunikacja i umiejętności interpersonalne
• ocena pacjenta
• opieka
• zarządzanie sobą i innymi
• badania
Partner EEC wskazuje, że jest to istotne dla wdrażania projektu Medilingua w Wielkiej Brytanii. Tak więc, aspekty kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach projektu (w szczególności z wykorzystaniem technologii mobilnych) mogą być postrzegane jako przydatne w nowoczesnym ratownictwie medycznym w tym kraju. Chociaż aspekty kształcenia i szkolenia zawodowego ratowników medycznych są podkreślane na spotkaniach z pracownikami realizującymi szkolenia, na ogół ogranicza się ono do praktycznych symulacji i szkoleń. Używany jest duży sprzet jak np. Simbulance SCAS, tymczasem zaniedbywane są miękkie umiejętności i szkolenia z wykorzystaniem technologii mobilnych.
Medilingua ma pewien potencjał rozwoju we wprowadzaniu technologii podcastingu do edukacji ratowników medycznych oraz później w praktyce zawodowej ratowników. Jednak scenariusze tworzone w ramach podcastingu muszą być dostosowane do kursantów, a nie praktyków lub publiczności. Techniki i praktyki mogą być postrzegane jako konieczne dla uczących się, w przeciwieństwie do doświadczonych pracowników. Tak jak inne aspekty programu nauczania przedstawione powyżej.

Alokacja pracowników
Wraz ze zmieniającym się charakterem pracy, pojawiają się pytania dotyczące wykorzystania ratowników medycznych jako pracowników pierwszej linii. Tak więc, ratownicy często zatrudniani w ramach autonomicznych klinicznych systemów decyzyjnych często nie muszą być potrzebni na wezwanie. Wiele telefonów do służb medycznych jest wykonywanych rutynowo i tak naprawdę tacy pacjenci nie potrzebują transportu do szpitala, tylko leczenia w domu.
Po przybyciu na miejsce, ratownik medyczny musi ocenić sytuację (poprzez komunikację - cel Medilingua) i podejmować odpowiednie działania. To wymaga czasu i może być stosowane w rożnych miejscach. Wykorzystanie projektu Medilingua może niedługo okazać się bardzo przydatne dla operatorów telefonicznych, którzy oceniają sytuację i wysyłają karetkę, lub dla mniej wykwalifikowanych pracowników pogotowia, którzy muszą podejmować działania na miejscu. W takich środowiskach wykorzystanie projektu Medilingua może mieć duży wpływ na zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia.
Postawy i postrzeganie
W związku ze zmieniającą się naturą pracy i zatrudnienia ratowników medycznych w Wielkiej Brytanii ważna jest kwestia w jaki sposób zmieniły się postawy / postrzeganie polityków i społeczeństwa w obszarze ratownictwa medycznego. Wydaje się, że wiedza na ich temat jest nieaktualna. To może być kwestia pokoleniowa, ale ogólnie ratownicy są postrzegani jako kierowcy, mający dojechać do pacjenta. Alokacja zasobów często idzie ręka w rękę z tym postrzeganiem.