Подкастинг и симулационно обучение във Великобритания

Британската South Central Ambulance Service (SCAS) е един от участниците в проекта, с който се свърза британският партньор Europe Evaluation Company (EEC). SCAS разполага с много голям и енергичен екип, който се занимава с подобряване на образованието и технологиите. Този екип използва много успешно новите технологии с образователна цел, включително подкастинг и симулация.

Прочети още...

Партньорство между Великобритания и Полша като резултат от дейностите по проект MEDILINGUA

Малко преди Коледните празници през 2014 година британските новинарски медии отчетоха, че някои от най-големите центрове за спешна медицинска помощ в страната се опитват да наемат парамедици от Полша, които да помагат на местните служители в СМП при оказването на спешна помощ. Данните показаха, че има дефицит от няколко стотици парамедици във Великобритания, а уменията и квалификацията на полските парамедици са на едно ниво с тези на парамедиците, които са получили образованието си във Великобритания.  Друга причина за увеличаването на търсенето на полски специалисти е значителния приток на емигранти от Полша към Великобритания, и придружаващите го езикови и комуникационни проблеми. Тези проблеми, разбира се, са сред основните трудности, с които се стремят да се справят и партньорите по проект Medilingua.

Прочети още...

Положението на парамедиците във Великобритания

Работещите в сферата на спешната медицинска помощ във Великобритания включват парамедици, специалисти в оказването на първа помощ и асистенти. Професията „парамедик“ е упомената и строго регулирана от Съвета на професиите в областта на здравеопазването (http://www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles).

Прочети още...

Новини от Португалия

След втората транснационална среща в Берлин португалският партньор по Medilingua, Gesaude, работеше изключително усилено по проекта.

Резултатите от срещата в Берлин бяха разпространени до всички служители на Gesaude, местни партньори в Педрогао, парамедици работещи в INEM и пожарникари от региона.

Бюлетин 3 беше изпратен на заинтересованите страни и целевата група на проекта. Gesaude също разпространи информация за развитието на проекта чрез своя Facebook профил и уебсайт.

Освен традиционните дейности за разпространение на резултатите организацията се свърза със своите местни партньори по проекта за да проведе Първия национален семинар. Понеже Gesaude осъществява дейността си в голяма част от Португалия (цялата централна част на страната), беше решено да се проведат четири семинари с представители на различни организации, в които работят парамедици. Те се състояха през октомври и ноември 2014 в различни градове: в централата на INEM в Коимбра; в централите на пожарната във Фигейро-душ-Винюш и Серта. Семинар беше организиран и в професионалното училище в Педрогао Гранде.

Прочети още...

Отчет за Първата среща за разпространение на резултатите в Германия

Ние проведохме нашия Първи семинар за разпространение на резултатите, който беше съчетан с тестването на първия урок от нашата обучителна програма, на 8-ми октомври в Akkon Hochschule  für Humanwissenschaften, което се намира  на адрес Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin. Участниците в семинара бяха 20 опитни парамедици.

Започнахме срещата с кратко описание на iberika Sprachschule. След това представихме общите цели на програма „Обучение през целия живот” и начините, по които се е зародила проектната идея. Също така бяха представени осъществените досега дейности и резултати като специално внимание бе отделено на нашия обширен етап на проучване.

Това ни доведе до работата с платформата: първо, разработчикът на учебните материали представи обща информация за самия урок. След това участниците тестваха урока за около 30-40 минути, използвайки своите таблети, мобилни телефони и лаптопи.
След тестването участниците имаха възможността да попълнят въпросник за обратна връзка и да обсъдят техните първи впечатления от платформата. Информационни материали като брошурки и плакати, както и списъци за абонамент за бюлетините по Medilingua бяха раздадени на парамедиците.

Парамедиците останаха много доволни от дидактическата структура, нивото и многообразието на лексиката и граматиката. Упражненията отговарят точно на проблемите, които изпитват парамедиците при употребата на английски език по време на работата им. Според тях упражненията са лесни за разбиране и те харесват общата дидактическа структура.
Един от участниците, който работи като учител в Противопожарното училище в Берлин предложи да се организира семинар по Medilingua на тема „Английски език за парамедици”, който да се включи в учебната програма на тяхното училище. В момента водим преговори с цел уточняване на детайлите относно рекламирането на семинара. Смятаме, че това ще бъде много ценно за популяризирането на проекта.
В заключение можем да кажем, че първият семинар беше много голям успех: участниците бяха много заинтересовани и ни изпратиха множество положителни коментари и конструктивни съвети, които ще ни помогнат да оптимизираме платформата. Akon-Hochschule дори се съгласи да участва във Втората среща за разпространение на резултатите по проекта.

 

Проучването в Полша

175 души (33 %) от парамедиците работещи в Подкарпатския регион участваха в проучването. Както в другите партньорски страни, предметът на проучването беше, основавайки се на насоките на Европейския съвет по реанимация (2010), да открие най-често срещаните застрашаващи здравето и живота ситуации от парамедиците що се отнася до работата им с възрастни, деца, бебета, бременни жени и хора в напреднала възраст.

Специално внимание бе отделено на нивото на знанията и уменията на парамедиците в областта на медицинския английски, изпълнението на дадени медицински процедури в спешни ситуации, достъпа до и употребата на мобилни устройства по време на тяхната работата. Цялото проучване обхвана 541 парамедици в партньорските страни.