На 15-ти април в Жешов се проведе Университетската трудова борса. Тя беше организирана от Центъра за кариерни услуги в Университета в Жешов и Отдела за информация, кариерни услуги и реклама в Технологичния университет в Жешов. Факултетът по медицина в Университета в Жешов изложи информация за проект Medilingua на своя щанд. Той привлече много интерес от страна на посетителите.