Вторият национален семинар за разпространение на резултатите от проекта в Германия се проведе на 21-ви януари 2015 г. в Akkon-Hochschule (Берлин).  На него присъстваха квалифицирани парамедици от различни области на страната. Участниците изпробваха първия дидактичен урок от курса, който вече включва аудио упражнения и е съобразен с препоръките на парамедиците, които участваха в Първия национален семинар. Специалистите, които разработват учебните материали, отговориха на всички зададени им въпроси, а участниците изразиха множество положителни коментари, които ще помогнат за понататъшното подобряване на платформата. Освен това училището, в което се обучават служителите в пожарната в Берлин, се записа за участие в друга обучителна сесия, която ще се проведе през тази година по време на часовете по медицински английски в училището