• Този проект има за цел да обучи парамедиците да общуват свободно на английски език чрез използването на “podcasting” технологии

 • шести бюлетин е готов!

 • Следващи дейности по проект Medilingua

 • 1
 • 2
 • 3

 

Подобряване на професионалните чуждоезикови компетенции на парамедиците

Проект MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) се финансира по секторна програма Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации, на програма Учене през целия живот. Дейностите по него се реализират в България, Полша, Португалия, Германия и Великобритания. Проектът стартира официално на 01.01.2014 и ще продължи 24 месеца.

Конкретната причина за  изпълнението на този проект е липсата на нужните професионални чуждоезикови компетенции на парамедиците (според Оксфорд речник:” хора обучени да осъществяват медицинска дейност, по-специално спешна първа помощ, които не са напълно квалифицирани лекари”).

Цели на проекта:

 • да увеличи възможностите за намиране на работа и професионалната мобилност на парамедиците чрез подобряване на техните професионални чуждоезикови компетенции
 • да разработи иновативна мултимедийна обучителна платформа
 • да предостави атрактивно обучение по ПОО

home1

Основните резултати от проекта ще бъдат тествана мултимедийна платформа, която ще може да бъде използвана безплатно от голям брой хора и мултимедийни обучителни материали (включително т.нар. „podcasts” по професионално-ориентирано езиково обучение).

Основната целева група на проект MEDILINGUA са парамедиците (определени като „хора обучени да осъществяват медицинска дейност, по-специално спешна първа помощ, които не са напълно квалифицирани лекари”). Търсенето на добре обучени парамедици в Европа се увеличава заедно с мобилността на хората в ЕС. С увеличаването на мобилността обаче се увеличава и броя на спешните случаи в Европа.

Въпреки че професионалното обучение на парамедиците в европейските държави е силно развито, в много от тях уменията на парамедиците да общуват с пациенти от други държави не винаги са достатъчни като се има предвид многообразието от езици, с които те се сблъскват в работата си. А когато става въпрос за спешни случаи ефективната комуникация може да спаси живот.

Използвайки „podcasting” технологията под формата на платформа, проект MEDILINGUA има за цел да повиши чуждоезиковите познания на парамедиците в партньорските страни чрез разработването на курс по общуване на английски език за парамедици. Той ще бъде насочен към най-често срещаните спешни случаи в работата на парамедиците с възрастни, деца, бебета, бременни жени и хора в напреднала възраст.

home2

По този начин професионалните компетенции на парамедиците в партньорските страни ще бъдат повишени като едновременно с това техните езикови знания  и способността им да спасяват животи ще бъдат подобрени.

Освен разпространението и използването на резултатите и дейностите за оценка и наблюдениe, другите дейности по проекта включват:

 • Проучване, което трябва да определи (a) най-често срещаните застрашаващи здравето и живота ситуации в партньорските страни и (b) най-често използваните мобилни устройства сред целевата група
 • Разработването и прилагането по един ефективен начин на “podcasting” методологията в различните страни по проекта
 • Създаването на обучителни материали (в петте споменати тематични области) приложими във всяка партньорска страна
 • Тестване на обучителната платформа и материали, заедно със съответния алгоритъм, за да се създаде една стабилна и ефективна обучителна система